قوانین و ضوابط

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
۱-۱- کارفرما : اشخاصی که در برنامۀ هلپی مشترک نامیده میشود به منظور ارسال درخواست دستیار ثبت‌ نام کرده‌اند.
۲-۱- دستیار : اشخاصی که در برنامۀ هلپی به منظور درخواست دستیاری و ارائه خدمات ثبت ‌نام کرده‌اند.
۳-۱- کاربر: شخصی است اعم از کارفرما و دستیار که از طریق اینترنت به سامانۀ هلپی متصل و از خدمات نرم افزاری هلپی بهرمند می‌شود. بدیهی است منظور از کاربر در این سند، بنا به مورد کارفرما ، دستیار و یا هر دو می‌باشد.
۴-۱- کاربران: اعم از کارفرمایان و دستیاران .
۵-۱- شرکت: شرکت دید نوین خدمت ماندگار که نسبت به ارائه خدمات هلپی اقدام می‌کند.
۶-۱- هلپی: سامانه هوشمند درخواست خدمات و نظافت.
۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات هلپی در سامانۀ هلپی ایجاد کرده‌اند.
۸-۱- کیف پول: مبلغی است که کارفرما در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات هلپی دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از هلپی کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط  کاربران در اختیارهلپی قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربر وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات هلپی در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به درخواست خدمات اعم از زمان درخواست ، موقعیت مکانی کاربر و غیره؛

ماده ۲ - حساب کاربری
۱-۲- کاربر با ثبت نام درهلپی و همچنین با هر بار استفاده از خدمات هلپی می‌پذیرد که قوانین و مقررات جاری هلپی را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن را پذیرفته است. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از هلپی به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
۲-۲- برای استفاده از هلپی لازم است که هر کارفرما اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در هلپی بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در هلپی کنند. برای استفاده از هلپی کارفرما مذکور باید نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در سامانۀ هلپی ثبت کند.
۳-۲- کارفرما می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سامانه هلپی وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد.
۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کارفرما در هلپی داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات وغیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
۵-۲- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هلپی یا سایر خدمات مربوط به هلپی انجام می‌شود به عهدۀ کارفرما و یا دستیار ، بنابه مورد است. بنابراین مسئولیت کاربران غیر از کارفرما نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات هلپی استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر کارفرما می‌باشد.
۶-۲- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری ازجمله نام کاربری و رمزعبور به عهدۀ کاربر( کارفرما ویا دستیار) است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
۷-۲- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگراجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات هلپی متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.
۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.
۹-۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربر مشترک و یا دستیار درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر اعم از کارفرما و یا دستیار خودداری کند.

ماده ۳ - استفاده از هلپی
۱-۳- دستیاران متعهد می‌شوند در حین استفاده از هلپی از استعمال دخانیات امتناع کنند.
۲-۳- با استفاده از خدمات هلپی کاربر اعم از مشترک-کارفرما می‌پذیرد و موظف می‌باشد که از هلپی برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند.
۳-۳- کاربر (کارفرما) متعهد است در صورت داشتن پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر ارائه خدمات به کاربر (دستیار) اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست ارائه خدمات و عزیمت کاربر (دستیار)به محل ارائه خدمات ، دستیار مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ آن بر عهدۀ کاربر است .
۴-۳- کاربر (کارفرما یا دستیار) متعهد می‌شود هیچ‌گاه از خدمات هلپی به صورتی که به هلپی یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربر (کارفرما) اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا کاربر (دستیار) نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات هلپی در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
۵-۳- کاربر (کارفرما یا دستیار) می‌پذیرد که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر مذکور می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
۶-۳- هلپی ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر (کارفرما) ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینه ارائه خدمات کاسته یا درصدی از هزینه ارائه خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در هلپی اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر (کارفرما) حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
۷-۳- کاربر (کارفرما یا دستیار) می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به اشخاص دیگر ندارد. همچنین کاربر (کارفرما) و یا (دستیار) مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند - حتی اگر هلپی در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کد ها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه هلپی رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
۸-۳- کاربر (کارفرما) می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که هلپی در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات هلپی قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
۹-۳- کاربر (کارفرما) می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه ارائه خدمات به آنها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که هلپی برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
۱۰-۳ - مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات هلپی به عهدۀ کاربر (کارفرما یا دستیار) است.
۱۱-۳- کاربر اعم از (کارفرما یا دستیار) ، متعهد می‌شود پس از اتمام زمان خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات هلپی، از کارفرمایان یا دستیاران کسب کرده است، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کارفرمایان یا دستیاران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین هلپی خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول زمان خدمات، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از کارفرمایان یا دستیاران در خدمات هلپی ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربر کارفرمایان یا دستیاران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
۱۲-۳- با استفاده از خدمات هلپی کاربر (کارفرما یا دستیار) می‌پذیرد که در حین ارائه خدمات، هلپی را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.
۱۳-۳- کاربر (کارفرما یا دستیار) متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از هلپی است.
۱۴-۳- کاربر (کارفرما یا دستیار) می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که متن حریم خصوصی هلپی را مطالعه کرده و مورد قبول وی است.
۱۵-۳- کاربران اعم از (کارفرمایان یا دستیاران) می‌پذیرند که هلپی شرکت خدماتی نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین (کارفرمایان و دستیاران) را جهت توافق بر انجام و ارائه خدمات فراهم می‌کند. در خدمات هلپی دستیار مختار است یک درخواست خدمات را بپذیرد یا رد کند، همچنین کارفرما مختار است پس از ارسال درخواست خدمات، مشخص شدن دستیار و قبل از آغاز عزیمت دستیار به محل ارائه خدمات، خدمات رزرو شده را انجام دهد یا خیر. لذا هر خدماتی که (کارفرما و دستیار) انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین (کارفرما و دستیار) در نظر گرفته شود.
۱۶-۳- خدمات هلپی ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت هلپی کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و هلپی مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
۱۷-۳- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر (کارفرما) ، کارفرما و یا کارفرمایانی به غیر این کاربر (کارفرما) از خدمات هلپی استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مرتبطه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به دستیار و هلپی متوجه کاربر (کارفرما) می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و کارفرمایان مربوطه نسبت به هلپی دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

ماده ۴ - هزینه‌ها و پرداخت
۱-۴- کاربر (کارفرما) می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به هلپی می‌پردازد وجود ندارد.
۲-۴- کاربر (کارفرما) می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف هلپی مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر (کارفرما) مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی هلپی می‌باشد، در صورت قبول متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.
۳-۴- پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط هلپی مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری هلپی ، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به دستیار.
۴-۴- کاربر (کارفرمایان و دستیاران) می‌پذیرد هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی هلپی ، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان خدمات و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی هلپی بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر اعم از (کارفرمایان و دستیاران) ، وی حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهد داشت.
۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ ارائه خدمات را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ هلپی جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ هلپی یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کارفرما همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمات خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کارفرما با مرکز تماس شرکت هلپی با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که  کاربر به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمات را از اعتبار کاربر کارفرما  درهلپی  کسر کند.
۶-۴- کاربر (کارفرما) می‌پذیرد هیچوقت درخواست هلپی ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات هلپی را داشته باشد. کاربر (کارفرما) اگر پس از ارسال درخواست ارائه خدمات و پذیرش درخواست توسط یک دستیار، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان موقعیت ارائه خدمات در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید.

ماده ۵ - مسئولیت هلپی
۱-۵- هلپی با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران (کارفرمایان و دستیاران)، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات هلپی بین کاربران(کارفرمایان و دستیاران)، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.
۲-۵- هلپی با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
۳-۵- هلپی تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.
۴-۵- تمامی اطلاعات کاربران اعم از مشترک ودستیار بعنوان اطلاعات محرمانه نزد هلپی محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارایه اطلاعات کاربران اعم از مشترکان و دستیاران به مراجع مذکور می‌باشد.
۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران هلپی در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته واحد رسیدگی به شکایات هلپی مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
۶-۵- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات هلپی و استفاده از نرم‌افزار‌های (کارفرمایان و دستیاران)، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط هلپی در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات هلپی آشنا شوند. همچنین کارشناسان ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند.

ماده ۶ - مسئولیت کاربران
۱-۶- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران دستیار که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارائه خدمات) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کارفرما) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و هلپی هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و هلپی می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی هلپی بعمل آورد.
۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی کاربران (کارفرما یا دستیار)که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار هلپی شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و هلپی حق غیر فعال نمودن کاربر اعم از کارفرما یا دستیار و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.
۳-۶- کاربر (دستیار) متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط هلپی تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (کاور ، کارت شناسایی  و ...) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران (کارفرما) و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر ( دستیار )بوده و در صورت لزوم هلپی به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به هلپی خواهد بود.
۴-۶- در صورتی که دستیار در حین ارائه خدمات نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کارفرما اطلاع پیدا کند، دستیار متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷ - موارد فنی
۱-۷- کاربر اعم از کارفرما یا دستیار حق ندارد هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای هلپی شامل دیکامپایل (Decompile)، مهندسی معکوس (Reverse Engineering) یا فعالیتهای مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
۲-۷-کاربر کارفرما یا دستیار مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات هلپی را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار هلپی یا در روش ارائۀ خدمات هلپی تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
۳-۷- کاربر کارفرما یا دستیار حق ندارد نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند.
۴-۷- کاربر کارفرما یا دستیار حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ هلپی یا سامانه‌های مرتبط با هلپی انجام دهد.

ماده ۸ - محتوای تولید شده توسط کاربران
هلپی ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌های مرتبط به هلپی کاربران این حق را به هلپی می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین هلپی مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

ماده ۹ - قطع خدمات
هلپی در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (کارفرما یا دستیار) می‌تواند برای شرکت یا سایر کارفرمایان یا دستیاران خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات هلپی را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۰ - توافق از راه دور
۱-۱۰- کاربر (کارفرما یا دستیار) توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به هلپی ، از طریق سامانه هلپی بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.
۲-۱۰- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر اعم از کارفرما یا دستیار برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
۳-۱۰- کاربر کارفرما یا دستیار می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامه‌ای صادره از طرف هلپی به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
۴-۱۰- کاربر کارفرما یا دستیار با عضویت در خدمات هلپی قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.