خدمات هلپی

نظافت
نظافت فضای داخلی منزل
خدمات نظافت فضای داخلی شامل : نظافت دیوار ، نظافت زمین ، نظافت سرویس بهداشتی ، نظافت حمام ، نظافت مبل ، نظافت فرش ، نظافت لوستر ، نظافت اتاق ها و آشپزخانه ، نظافت یخچال و فریزر ،گردگیری ، جاروبرقی ، جابجایی وسایل جزئی ضمانت نامه خدمات : هلپی همواره می کوشد با تامین بهترین دستیاران، عالی ترین خدمات را به شما ارائه دهد. چنانچه کیفیت خدمات ما رضایت شما را جلب نکند دستیار دیگری جهت جلب رضایت شما بدون دریافت هیچ هزینه ارسال می گردد. سلامت اخلاقی و جسمی دستیاران از طریق تأییدیه های نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. (گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد)
نظافت مشاعات داخلی منزل (ساعتی)
نظافت دیوار و راه پله ، نظافت پارکینگ ، نظافت پشت بام نظافت شیشه های داخلی ، نظافت نرده ها ، نظافت حیاط ارائه خدمات براساس مدت زمان میباشد. ضمانت نامه خدمات : هلپی همواره می کوشد با تامین بهترین دستیاران، عالی ترین خدمات را به شما ارائه دهد. چنانچه کیفیت خدمات ما رضایت شما را جلب نکند دستیار دیگری جهت جلب رضایت شما بدون دریافت هیچ هزینه ارسال می گردد. سلامت اخلاقی و جسمی دستیاران از طریق تأییدیه های نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. (گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد)
نظافت مشاعات داخلی منزل (طبقاتی)
نظافت راه و پله و پارکینگ ، نظافت نردها ، نظافت درب و پنجره ارائه خدمات براساس تعداد طیقات میباشد. ضمانت نامه خدمات : هلپی همواره می کوشد با تامین بهترین دستیاران، عالی ترین خدمات را به شما ارائه دهد. چنانچه کیفیت خدمات ما رضایت شما را جلب نکند دستیار دیگری جهت جلب رضایت شما بدون دریافت هیچ هزینه ارسال می گردد. سلامت اخلاقی و جسمی دستیاران از طریق تأییدیه های نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. (گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد)
نظافت مشاعات داخلی شرکت (ساعتی)
تیپ A شامل : نظافت راه و پله و پارکینگ ، نظافت نردها ، نظافت درب و پنجره
نظافت مشاعات داخلی شرکت (طبقاتی)
نظافت راه و پله و پارکینگ ، نظافت نردها ، نظافت درب و پنجره ارائه خدمات براساس تعداد طیقات میباشد. ضمانت نامه خدمات : هلپی همواره می کوشد با تامین بهترین دستیاران، عالی ترین خدمات را به شما ارائه دهد. چنانچه کیفیت خدمات ما رضایت شما را جلب نکند دستیار دیگری جهت جلب رضایت شما بدون دریافت هیچ هزینه ارسال می گردد. سلامت اخلاقی و جسمی دستیاران از طریق تأییدیه های نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. (گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد)
مشاعات داخلی مکانهای تجاری
مشاعات داخلی شامل : نظافت دیوار و راه پله ، نظافت پارکینگ ، نظافت پشت بام ، نظافت شیشه های داخلی ، نظافت نرده ها ، نظافت حیاط
نظافت آموزشگاه و مدارس
نظافت کلی شامل : نظافت دیوار و راه پله ، نظافت پارکینگ ، نظافت پشت بام ، نظافت شیشه های داخلی ، نظافت نرده ها ، نظافت حیاط ، نظافت سرویس بهداشتی ، جابجایی وسایل جزئی
شستشوی فرش ماشینی
فرش ماشینی
پذیرایی
مهمانداری و پذیرایی
خدمات مهمانداری شامل : برگزاری جشن ها ، مراسم های خانگی ، اعیاد و مناسبت ها عقد کنان ، سفره ، روضه ، مراسم ترحیم و ... ضمانت نامه خدمات : هلپی همواره می کوشد با تامین بهترین دستیاران، عالی ترین خدمات را به شما ارائه دهد. چنانچه کیفیت خدمات ما رضایت شما را جلب نکند دستیار دیگری جهت جلب رضایت شما بدون دریافت هیچ هزینه ارسال می گردد. سلامت اخلاقی و جسمی دستیاران از طریق تأییدیه های نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. (گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد)