ضمانت نامه خدمات

خدمات هلپی دارای ضمانت نامه (گارانتی) می باشد.
* کیفیت ابتدایی ترین وظیفه هلپی می باشد.
تیم هلپی همواره بر تلاش است بهترین خدمات را به مشتریان گرامی ارئه دهد ، چنانچه به فرض محال کیفیت خدمات در بخشی از وظایف دستیاران هلپی به هر دلیل رضایت شما را جلب نکند ، روز بعد یکی از بهترین دستیاران بدون دریافت هیچ هزینه ای برای شما ارسال می گردد.