درباره هلپی

هلپی سامانه هوشمند خدماتی نظافتی می باشد که پل ارتباط بین کاربران و دستیاران حرفه ای می باشد.
دستیاران که ملزم به گذراندن کلاسهای آموزشی مرتبط با کیفیت انجام کار و اخلاق حرفه ای کاری می باشند، شایان به ذکر است سلامت اخلاقی و جسمی دستیاران از طریق تأییدیه های نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده است. (گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد)